01PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại TEKCOM, chiến lược thu mua nguyên liệu sản xuất ván ép veneer của chúng tôi đảm bảo tuân thủ theo Luật ngành gỗ của Liên Minh Châu Âu 995/2010.

Nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Lý Rừng là thúc đẩy sự thịnh vượng của môi trường, khai thác rừng mang lại lợi ích cho xã hội và kinh tế.

Chứng nhận từ FSC đảm bảo các vật liệu xuất xứ từ các khu rừng hoặc đồn điền được quản lý chặt chẽ và có trách nhiệm, mang đến lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế.

02CẢI TIẾN

TEKCOM đang nổ lực nâng cao vị thế của mình bằng việc xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả, đồng thời liên tục đổi mới sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp trong sự hòa hợp với môi trường, trách nhiệm xã hội theo những tiêu chuẩn quốc tế.

TEKCOM tiếp tục phát huy những khái niệm tiến bộ nhất trong ngành gỗ dựa trên một nền tảng phát triển bền vững.

03CHẤT LƯỢNG

Là một trong hai yếu tố truyền thống định hình sự thành công bền vững của TEKCOM trong suốt nhiều năm qua.

01 CHẤT LƯỢNG
Chúng tôi không dung thứ cho thái độ không tuân thủ việc thực hiện đúng các quy trình đã đề ra, và luôn truyền tải cho nhân viên niềm đam mê trong công việc để cùng nhau tạo dựng giá trị vững bền.
02 CHÚ TÂM ĐẾN KHÁCH HÀNG
Cung cấp những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ chất lượng cao, đúng cam kết với khách hàng. Luôn lắng nghe và đáp ứng những yêu cầu chính đáng của khách hàng.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. At odit incidunt, suscipit culpa dolore sunt officia ratione porro ipsam laudantium provident. Quaerat nihil, tempora rerum incidunt magnam nobis ea qui.

03 CẢI TIẾN KHÔNG NGỪNG
Không ngừng cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. At odit incidunt, suscipit culpa dolore sunt officia ratione porro ipsam laudantium provident. Quaerat nihil, tempora rerum incidunt magnam nobis ea qui.

04 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP
Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, đề cao tinh thần đồng đội, tôn trọng lẫn nhau. Xây dựng công việc nhiều thách thức, đòi hỏi sự năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới nâng cao trình độ chuyên môn.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. At odit incidunt, suscipit culpa dolore sunt officia ratione porro ipsam laudantium provident. Quaerat nihil, tempora rerum incidunt magnam nobis ea qui.

04SỨC KHOẺ, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

TEKCOM cam kết thiết lập văn hoá doanh nghiệp đặt vấn đề An Toàn, Sức Khoẻ, Môi Trường hàng đầu để đảm bảo môi trường làm việc tin cậy cho toàn thể công nhân viên công ty.

TEKCOM cam kết đảm bảo:

01

Thường xuyên nhận diện, đánh giá và kiểm soát các mối nguy hiểm và rủi ro trong các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ trong môi trường của TEKCOM.

02

Thiết lập và luôn cập nhật các quy trình về An Toàn, Sức Khoẻ, Môi Trường.

03

Tuân thủ các quy định pháp luật và các yêu cầu khác của nhà nước Việt Nam.

04

Báo cáo, điều tra các sự cố và có hành động khắc phục, ngăn ngừa để tránh tái diễn các sự cố đấy.

05

Thường xuyên tổ chức các khoá huấn luyện an toàn cho công nhân viên, nhà thầu. Truyền tải thông tin, hướng dẫn và đào tạo khi cần thiết, hỗ trợ công nhân viên và các bên liên quan thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả.

06

Thông tin chính sách này đến tất cả các bên liên quan.

07

Đảm bảo các thiết bị an toàn, bảo hộ lao động luôn sẵn sàng và luôn giám sát việc sử dụng chúng.

08

Luôn quan tâm đến các vấn đề liên quan đến An Toàn, Sức Khoẻ, Môi Trường trong phạm vi hoạt động của công ty.